انفلوانزا

ویروس
برطرف کننده ویروس آنفلوانزا

آنفولانزای خوکی با سرعتی سرسام آور تمام کره خاکی را درمی نوردد و هر روز قربانی می گیرد. این ویروس در محیط بسته از طریق هوا و یا از طریق میوه، سبزیجات که توسط دست های آلوده مورد تماس واقع شده باشند انتشار می یابد.
سیستم اکسیژن فعال (ازن o3) یکی از قویترین سیستم های ضدعفونی کننده در جهان است که بر روی تمام آلودگی ها موثر است، این سیستم نه تنها ویروس آنفولانزا را از بین می برد بلکه تمام ویروس ها، قارچ ها و باکتری های قوی را نابود می کند و کلیه آلودگی های میکروارگانسیمی و شیمیایی را از بین می برد.
امروزه با توجه به شیوع روزافزون آلودگی های مقاوم و متفاوت در جهان از جمله آنفولانزای نوع A، سیستم تولید گازاکسیژن فعال (ازن) قادر است به سهولت نسبت به ضدعفونی و استریل محیط های بهداشتی و در مانی اقدام موثر نماید و نگرانی های موجود را به حد قابل توجه ای کاهش دهد.

مجله و فروشگاه اینترنتی سلامت و تندرستی پاکیمان