اصول طب کل نگر

آشنائی با اصول طب کل نگر

طب کل نگر هنر و علم درمان است که همه وجود انسان شامل بدن ، ذهن ، روح را در بر می گیرد. درمان با طب کل نگر باعث تکمیل درمانهای رایج در زمینه پیشگیری و معالجه بیماریها می شود و مهمتر اینکه سلامتی را به حد مطلوبی ارتقا می دهد .این وضعیت سلامتی کلی ، به عنوان جریان آزاد ، نامحدود و بدون مانع انرژی حیاتی در بدن ، ذهن و روح ، توصیف می گردد.
طب کل نگر در تشخیص و درمان بیماریها از مجموعه ای از روشهای مناسب و بی خطر(ایمن) استفاده می کند. بعلاوه مواردی چون وضعیت جسمی ، تغذیه ای ، محیطی ، احساسی ، معنوی و شیوه زندگی را نیز بررسی می نماید. طب کل نگر بر آموزش به بیماربا هدف افزایش آگاهی او و شرکت وی در فرایند درمان تأ کید دارد.

اصول درمانی طب کل نگر

• پزشکان کل نگر از انواع راههای مطمئن(ایمن) و مؤثر در تشخیص و درمان استفاده می کنند که عبارتند از :
1. آموزش بیمار برای ایجاد تغییرات مناسب در شیوه زندگی و مراقبت از خود
2. جایگزینهای تکمیلی ( complementary alternatives )
3. داروهای رایج و جراحی

• جستجو برای عوامل زمینه ساز بیماری، نسبت به درمان علائم به تنهایی ، ارجحیت دارد.
• پزشکان کل نگر برای پاسخ به این سوال که چه نوع بیمار دچار بیماری شده بمراتب بیشتر تلاش می کند تا اینکه بدانند بیمار به چه نوع بیماری مبتلا است .
• پیشگیری نسبت به درمان ارجحیت دارد و مقرون به صرفه تر است. اقتصادی ترین روش، برانگیختن تواناییهای ذاتی خود بیمار برای شفای اوست.
• بیماری به عنوان تظاهری از عدم تعادل و احتلال عملکرد در کلیت وجود فرد محسوب می گردد و نه به عنوان یک رویداد جداگانه.
• یکی از مهمترین عوامل موثر برنتیجه درمان ، کیفیت رابطه ایجاد شده بین پزشک و بیمار است که در آن آزادی عمل بیمار مورد حمایت قرار می گیرد.
• لازمه ایچاد یک رابطه ایده آل بین پزشک کل نگر و بیمار ، توجه همزمان وپایاپای به نیازها ، خواسته های قلبی ، آگاهی و بصیرت هر دوی آنها است.
• پزشکان به عنوان یک الگو به طور قابل توجهی بیماران را تحت تأ ثیر قرار می دهند.
• بیماری ، درد و فرایند مرگ می تواند فرصتی برای آموزش بیماران و پزشکان باشد.
• پزشکان کل نگر بیماران را تشویق به برانگیختن قدرت درمانگر عشق ، امیدواری ، شوخ طبعی و شور و شوق نموده و آنان را از عواقب مسموم خصومت ، شرمندگی ، طمع ، افسردگی ، ترس ، عصبانیت و اندوه رها می کنند.
• عشق بی قید و شرط ، قدرتمند ترین داروی زندگی است . پزشکان کل نگر برای نهادینه کردن این عشق مطلق در بیمارانشان، خودشان و سایر همکاران خود ، همت می کنند.

برخورداری از سلامت مطلوب ، بسیار فراتر از فقدان بیماری است و در اصل ، پویشی آگاهانه جهت دستیابی به بالاترین کیفیت از نظر جسمی ، محیطی ، ذهنی ، احساسی ، معنوی و جنبه های اجتماعی تجربه بشری به شمار می رود.

مجله و فروشگاه اینترنتی سلامت و تندرستی پاکیمان